SDCC personalas jau nuo 2004 metų dalyvauja Mokymosi visą gyvenimą programos projektų planavime ir vykdyme. Kartu su užsienio partneriais dalyvavome Grundtvig mokymosi partnerysčių, Nordplus Adult programos, Leonardo da Vinci mobilumo ir Erasmus+ projektų įgyvendinime.
Mūsų psichologės veda seminarus, įvairius mokymus suaugusiems ir psichologines grupes tėvams. Populiariausios temos:"Laiko planavimas", "Streso valdymas ir relaksacinės technikos", "Komandos formavimas ir problemų sprendimas Pasaulio kavinės metodu ", "Autobiografinis metodas", „Karjeros ugdymas, informavimas ir tinkamas karjeros kelio pasirinkimas".
"POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" (2013-2014). Karjeros konsultantų kompetencijų skatinimas" (2011 - 2012 m.) "POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą" (2010 - 2011 m.) "PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonomineje aplinkoje" (2009 - 2010 m.)

Stažuotės

 Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0903

"POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai"

 

Projektas apjungė profesinio orientavimo specialistus bendrai kvalifikacijos kėlimo veiklai - mobilumo vizite dalyvavo 10 profesijų konsultantų ir psichologų, dirbančių su 14-18 metų jaunuoliais mokykloje ir atsakingų už profesinį konsultavimą.

Specialistai vyko į stažuotę Romoje, kurioje aplankė suaugusiųjų universitetą UPTER, mokymo ir darbo rinkos centrą Roma Capitale, profesinio mokymo centrą “Ernesto Nathan”, licėjų Galileo Galilei, tyrimų centrą Fondazione Giacomo Brodolini, psichologinės pagalbos centrą Labos, darbo rinkos centrą Portafuturo ir daug kitų švietimo ir mokymo įstaigų. Nepamiršta ir kultūrinė veikla. Dalyviai mokėsi italų kulinarinio meistriškumo pamokų su virtuvės šefu Ivano Carboni, susipažino su Italų virtuvės tradicijomis.

Projekto metu buvo ne tik sudarytos sąlygos plėtoti profesijos konsultantų kompetencijas per tiesioginį užsienio šalies specialistų patirties perėmimą darbinio vizito metu, bet ir sukurtas metodinių priemonių rinkinys, panaudojant vizito metu gautas žinias.

 

Projekto metodinę medžiagą galima rasti čia: 14-18 m. jaunimo profesinis orientavimas ir informavimas".

 

 

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Nr. 2010-1-LV1-LEO03-00776

"Karjeros konsultantų kompetencijų skatinimas"

 

 

 

 

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0477

"POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą"

 

 

Specifiški laikmečiui darbo rinkos ir jos tendencijų pokyčiai trikdo jaunus žmones atsidūrusius ties profesijos pasirinkimo slenksčiu. Tačiau vieni jaunuoliai prie šio slenksčio stovi ypač nedrąsiai, tai mokiniai turintys specialiųjų ugdymo poreikių (toliau spec.poreikių). Kalbant apie tokius jaunus žmones tradiciškai manoma, kad tai mokiniai su tam tikrais pažintinių procesų ar intelektiniais trūkumais. Realybėje ši sąvoka platesnė. Ji apima ne tik žmones su trūkumais ir sutrikimais, bet ir jaunuolius su išskirtiniais gebėjimais: talentingus, gabius žmones. Abiejų grupių jaunuoliams profesijos konsultantų pagalba ypatingai svarbi darbo rinkos kitimo sąlygomis bei vykstant aukštojo mokslo reformai.

Projekto partnere buvo pasirinkta Islandija, nes tai valstybė, skaudžiai nukentėjusi nuo pasaulinės ekonominės krizės. Globaliniai finansiniai pokyčiai palietė ne tik suaugusius, bet ir jaunus žmones, kurie tik pradeda ieškoti savo profesijos. Islandijos patirtis orientuojant jaunimą krizės metu, galimybė susipažinti ir perimti jų taikomus metodus buvo profesiškai naudinga visiems dalyviams. Vizitas buvo organizuotas 2010 m. rugsėjo 4-10 dienomis Reikjaviko mieste ir jo apylinkėse.

Projekto POTENCIAL tikslas - suteikti profesijų konsultantams naujų žinių darbui su spec.poreikių jaunimu ir tokiu būdu tinkamai karjerai orientuoti spec.poreikių jaunimą pasikeitusios darbo rinkos sąlygomis.

Projekto dalyviai: 11 Klaipėdos gimnazijų ir pagrindinių mokyklų psichologų, atsakingų už pagalbos teikimą spec.poreikių turintiems mokiniams.

Projekto rezultatai:

Vizito veiklos metu buvo aplankyta daug ir įvairia veikla užsiimančių švietimo įstaigų: pagrindinė, vidurinė, specialiųjų poreikių bei vakarinė mokyklos; susitikimai su Švietimo ministerijos, Darbo biržos ir Lygių teisių specialistais, Lietuvių bendruomenės bei Reikjaviko tėvų tarybos atstovais.

2011 m. sausio 26 d. buvo organizuota konferencija „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčio jaunimo profesinio konsultavimo patirtis Lietuvoje ir užsienyje“.

Konferencijos tezių rinkinį galite rasti čia: "Konferencijos tezių rinkinys".

 

 

Daugiau akimirkų iš projekto galite rasti projekto fotogalerijoje.

 

Leonardo da Vinci mobilumo projektas

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0319

"PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonomineje aplinkoje"

 

Aktyviai bendradarbiavome Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro vykdomame mobilumo projekte "PROVINSE".

Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius socialinius ir ekonominius visuomenės pokyčius – didėjantį bedarbių skaičių, besikeičiančius profesijų paklausos rodiklius, iškyla profesinio orientavimo ir konsultavimo svarba. Ypač tai svarbu pačiuose pradiniuose profesijų pasirinkimo etapuose – jaunimo, besimokančio vidurinių mokyklų ir gimnazijų vyresnėse klasėse, tarpe. Nors kiekvienoje iš minėtų mokyklų dirba profesinio orientavimo specialistai, dažniausiai mokyklų psichologai, jų profesinės žinios nėra pakankamos konsultuoti jaunimą artėjančios ekonominės krizės akivaizdoje.

Mobilumo vizito data ir vieta: 2009 m. spalio 11-17 d. Limasolis, Kipras.

Šioje stažuotėje dalyvavę psichologai įgijo reikalingų žinių bei įgūdžių, kurie leis tiksliau ir geriau atlikti profesinį jaunimo konsultavimą bei orientavimą, pritaikyti įgytas žinias besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje. Tai leis efektyviau parengti jaunuolius profesijos pasirinkimui, suteikti jiems karjeros valdymo, orientavimosi profesijų pasaulyje ir darbo rinkoje įgūdžių.

Stažuotės metu taip pat buvo patobulintos dalyvių užsienio kalbos žinias, asmeninė ir socialinė kompetencija, įgyti nauji tarpkultūrinio bendravimo ir etiketo įgūdžiai.

Kiekvienam projekto dalyviui buvo išduotas Europass mobilumo dokumentas, kuris:

  • Suteiks daugiau mokymosi galimybių ES šalyse;
  • mokymosi institucijoms suteiks galimybes lengviau įvertinti darbuotojų, kurie nori tęsti studijas, sugebėjimus bei kompetenciją;
  • leis darbdaviams įvertinti darbuotojo profesinę kvalifikaciją.

 


2010-01-06 buvo suorganizuotas projekto rezultatų sklaidos renginys – konferencija, skirta Klaipėdos apskrities profesinio regimo ir informavimo specialistams, pristatant stažuočių metu įgytas žinias ir patirtį.

 

 

Daugiau nuotraukų galite rasti projekto fotogalerijoje.

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinti
2015 m. balandžio - birželio mėn. mūsų lektoriai vedė paskaitas tėvams Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. Paskaitų dalyviai buvo supažindinti su šiomis temomis:
10 profesijų konsultantų ir psichologų, dirbančių Klaipėdos ir Šiaulių mokyklose, vyko į stažuotę Romoje pagal Leonardo Da Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0903 „POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai".
 
  Sukūrė: